Görme Engelliler

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Alanın Tanımı & Amacı : Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dallarda , sektörün  ihtiyaçları , bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yapmaya uygun olmalıdır .Alanımız okulumuzun Anadolu kısmında yer almaktadır.

Giriş Koşulları : Öğrencilerin sağlık durumu , Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerin getirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır .

Dal Programları : Yaşlı Bakımı , Hasta Bakımı , Engelli Bakımı .

Eğitim Süresi : Alan programının toplam eğitim süresi , 9. Sınıftan sonra 3 öğretm yılı olarak planlanmıştır .

İstihdam Alanları : Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler , seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlilikle doğrultusunda ;

1.Huzurevi

2.Hastaneler

3.Bakımevleri

4.Evlerde vb. yerlerde çalışabilirler .

Yatay ve Dikey Geçişler : Alan/dalda sertifika , belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir . Diploma alamaya hak kazanan öğrenci , Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.